Icon for accepting credit card payments in salon

Tellimistingimused

1

SalonLife on ilusalongidele mõeldud veebipõhine tarkvara, mis võimaldab neil hallata oma töögraafikuid, broneeringuid, kliente, vaadata salongi tulemusi aruannetest, saata meeldetuletusi salongipidajatele SMSi ja e-posti teel ning pakkuda ka online-broneerimise võimalusi Klientidele. SalonLife teenust osutab SalonLife OÜ (Eesti Vabariigi seaduste alusel registreeritud äriühing numbriga) aadressiga 16520629)Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 19/1, 10145.

2

Kliendileping: Käesolev kliendileping (leping) on ​​Kliendi ja SalonLife’i (edaspidi "meie" või "Ettevõtte") vahel sõlmitud leping. Kui käesolev leping erineb SalonLife’i veebilehel esitatud infost, kontrollib käesolev leping seda. Klient saab aru ja nõustub järgnevaga:

2.1.

SalonLife võib igal ajal seda lepingut muuta, kustutada mõne osa või lisada uut informatsiooni, informeerides sellest Klienti eelnevalt e-kirja teel või Kliendi sisselogimisel vastava teatega. SalonLife’i teenuste kasutamine Kliendi poolt pärast sellist teatist kujutab endast muudetud lepingu heakskiitmist ja uute tingimustega nõustumist. Kui Klient ei nõustu muudatustega, peab Klient oma konto sulgema. Käesolevat lepingut ei saa Klient iseseisvalt muuta ilma SalonLife’i volitatud isiku kirjaliku heakskiiduta.

2.2.

Teenuse kasutamiseks on vajalik kõigi Lepingu tingimuste aktsepteerimine. SalonLife võib käesoleva lepingu igal ajal lõpetada.

3

Võtmesõnad:

3.1.

"Klient" tähendab registreeritud SalonLife teenuste kasutajat.

3.2.

“Teenused” või “Platvorm” - kõik meie pakutavad tooted, teenused, sisu, funktsioonid või tehnoloogiad. SalonLife’i Platform toetab ainult elektroonilisi maksesüsteeme, pakkudes digitaalse arvelduse lahendusi. SalonLife ei ole elektrooniline makseplatvorm.

3.3.

"SalonLife'i konto" on Teenuste kasutamiseks Kliendi konto operatiivne osa.

3.4.

"Väärmatu jõud" tähendab sündmusi, mis on põhjustatud:

3.4.1.

igasugusest ebatäpsusest, veast, hilinemisest või tegevusetusest või teabe edastamisel või vastuvõtmisel ning;

3.4.2.

igasugusest kahjust, mis tuleneb mingist sündmusest väljaspool SalonLife’i mõistlikku kontrolli, sealhulgas, kuid mitte ainult: üleujutus, erakorralised ilmastikutingimused, maavärin või muu Jumala tegu, tulekahju, sõda, ülestõus, mäss, töövaidlus, õnnetus, valitsuse tegevus, side, voolukatkestus või seadmete või tarkvara rike või mis tahes muu põhjus väljaspool SalonLife'i mõistlikku kontrolli (igaüks "vääramatu jõu sündmus").

4

Kliendi kvalifikatsioon: Klient kinnitab, et tema või tema taotlus on tõene ja täielik ning ta teavitab SalonLife viivitamatult kõikidest informatsiooni muutustest ja lubab SalonLife'il teha järelepärimisi teabe kontrollimiseks. Teenuse kasutamiseks peab Klient:

4.1.

omama täielikku õigusvõimet ja vajadusel volitust lepingute sõlmimiseks ja;

4.2.

kui Klient on füüsiline isik, olema vähemalt 18 aastat vana.

5

SalonLife’i konto:

5.1.

Kliendi SalonLife konto võimaldab Kliendil platvormi kasutada.

5.2.

SalonLife’i konto teave ja turvalisus:

5.2.1.

Teenuste kasutamiseks peab Klient looma SalonLife'i konto ja esitama nõutud teabe. SalonLife võib nõuda Kliendilt vajadusel lisateavet.

5.2.2.

Klient vastutab konto avamisel antud vale teabe eest.

5.2.3.

SalonLife võib Kliendi konto külmutada või konto privileegid peatada, kui Klient on registreerimise ajal esitanud valeandmeid.

5.2.4.

Klient on kohustatud konto registreerimisel looma unikaalse parooli ja hoidma seda salajas konto turvalisuse tagamiseks.

5.3.

Vastutus kliendi tegevuse eest: Klient saab aru, et SalonLife tuvastab Kliendi sisselogimisel e-posti ja parooli kaudu. Kui Klient jagab neid unikaalseid parameetreid teistega ilma SalonLife’i sellest teavitamata või kui need parameetrid on varastatud või kaotatud, vastutab Klient kontoga tehtud toimingute eest isiklikult. Kui SalonLife’i ei ole vastavalt eelnevalt teavitatud ja Ettevõte ei ole sellega nõustunud, ei võimalda Klient kolmandatele isikutele ligipääsu enda Kontole. Klient vastutab Kliendi sisselogimise e-posti/salasõna konfidentsiaalsuse ja kasutamise eest ning võtab viivitamatult SalonLife klienditoega ühendust aadressil info@salon.life mis tahes sisselogimise e-posti/parooli varguse/kaotuse või võimaliku volitamata juurdepääsu puhul.

5.4.

Õiguste ja kohustuste loovutamine: Klient ei või loovutada Kliendi õigusi ega kohustusi, mis on tekkinud käesolevate Tingimuste alusel ilma SalonLife’i eelneva kirjaliku nõusolekuta. SalonLife võib määrata või üle anda õigusi, mis on tekkinud käesolevate Tingimuste alusel, tervikuna või osaliselt, ilma et selleks oleks vaja Kliendi nõusolekut või kinnitust.

5.5.

Konto tühistamine: Klient saab igal ajal oma konto sulgeda, minnes selleks lehele "My Account" ja klõpsates nupul "Cancel subscription".

5.6.

Konto tühistamise korral:

5.6.1.

Kliendi konto deaktiveeritakse ja sellele enam ligi ei pääse;

5.6.2.

kõik käesolevate Tingimuste alusel antud Kliendi õigused lõppevad kohe; ja

5.6.3.

kõik Kliendi andmed ja sisu võidakse meie süsteemidest kustutada.

5.7.

Me ei anna mingit garantiid, et Kliendi poolt sisestatud ja salvestatud sisu saab pärast Kliendi konto tühistamist taastada. Me ei vastuta Kliendi konto tühistamise tagajärjel tekkinud kadude või kahjude eest ning Klient vastutab isiklikult selle eest, et enne konto tühistamist varundatakse mistahes informatsioon või andmed, mida Klient vajab.

6

Klient nõustub: mitte salvestama, töötlema ja varundama kolmandate isikute tundlikke andmeid nagu rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, ametiühingute liikmesus, geneetilised andmed, biomeetrilised andmed (kui neid töödeldakse, et unikaalselt identifitseerida kedagi) ning terviseandmeid.

7

Privaatsuseeskirjad: Palun tutvuge meie Privaatsuspoliisiga siin, et teada saada kuidas me kogume, kasutame ja jagame Kliendi andmeid.

8

Maksed, tagasimaksed, ajakohastamine ja alandamine:

8.1.

Tasulise konto kasutamise jaoks on vajalik kehtiv krediitkaart. Kliendi krediitkaardi väljavõttel kuvatakse vastav info "SalonLife OÜ" maksete kohta.

8.2.

Teenuse eest tasutakse etteulatuvalt ja raha tagasi ei maksta. Kui Klient kasutab Teenust ainult mingi perioodi, siis ülejäänud aja eest tasutud summat ei hüvitata. Kategooriate vahel liikumise tasusid ei tagastata. Raha ei tagastata ka perioodide eest, mil kontot ei kasutata.

8.3.

Kliendi krediitkaardilt debiteeritakse uue kuu alguses vastav uue taseme summa taseme muutmise korral.

8.4.

Kui Klient otsustab taset alandada, ei vastuta Ettevõte sisu, funktsioonide ega mahu vähenemise tõttu tekkinud kaotuse/kahju eest.

8.5.

Pärast Kliendi poolt konto sulgemist/tühistamist, kustutatakse Kliendi soovil kogu Kliendi poolt Platvormi sisestatud sisu ja Ettevõte ei saa seda teavet pärast kustutamist taastada. Ettevõte ei vastuta tühistamisest tuleneva kahju eest.

8.6.

Teenuse taseme alandamine võib põhjustada Kliendi Konto sisu, funktsioonide või mahu kaotuse. SalonLife ei vastuta taseme alandamisest tulenevate võimalike kahjude eest.

8.7.

Tasuta prooviperiood algab konto avamisest ja lõpeb kõige varem:

8.7.1.

kui 14 päeva on möödunud; või

8.7.2.

kui on ostetud SMS-krediiti; või

8.7.3.

kui SalonLife’i veebilehel on toodud muud tingimused.

8.8.

Teenuse jätkamiseks pärast tasuta prooviperioodi lõppu, tuleb minna “My Salon” vahekaardile “Billing” funktsioonile ning sisudada Kontoga kehtiv krediitkaart.

8.9.

SalonLife võib teenuste hindasid muuta, teavitades sellest Klienti ette vähemalt 30 päeva. Selline teade võidakse avaldada Teenuse veebilehel või muul elektroonilisel viisil.

9

Nõusolek elektroonilise kättetoimetamiseks:

9.1.

Klient nõustub saama elektrooniliselt kõik SalonLife'i konto ja/või SalonLife’i teenuse kasutamisega seotud informatsiooni, teated, dokumendid jne. (edaspidi koos "Side"). Klient nõustub, et SalonLife võib edastada nimetatud teateid Kliendile, avaldades need Teenuste kaudu või saates need Kliendile e-posti aadressile, mille Klient esitab registreerimise ajal. Klient peaks säilitama elektrooniliste sidevahendite koopiad paberkandjal või salvestama elektroonilise koopia. Klient võib meiega ühendust võtta ka klienditoe kaudu: info@salon.life, et taotleda täiendavaid elektroonilisi teateid.

9.2.

Nõusoleku tagasivõtmine: Klient võib elektrooniliste sidevahendite saamise nõusoleku tagasi võtta, saates vastava teate aadressile info@salon.life. Kui Klient tühistab või loobub elektrooniliste sidevahendite saamise nõusolekust, võib SalonLife peatada või lõpetada Kliendile Teenuse osutamise.

10

Kontaktinfo uuendamine: Kliendi vastutus on ajakohastada SalonLife'i registreerimisel antud e-posti aadressi ja/või mobiiltelefoni numbrit, et SalonLife saaks Kliendiga elektrooniliselt suhelda. Klient mõistab ja nõustub, et kui SalonLife saadab Kliendile elektroonilise side, kuid Klient ei saa seda kätte, kuna Kliendi antud e-posti aadress või telefoninumber on vale, aegunud, blokeeritud Kliendi teenusepakkuja poolt või Klient ei saa muul moel elektroonilist sidet vastu võtta loetakse, et SalonLife on edastanud Kliendile teatise. Kui Klient kasutab rämpspostifiltrit, mis blokeerib või teisaldab e-kirju saajatelt, mis pole Kliendi e-posti poolt heakskiidetud, peab Klient lisama SalonLife'i Kliendi e-posti aadressiraamatusse nii, et Klient saaks saadetava Side vastu võtta. Klient saab igal ajal oma e-posti aadressi või mobiiltelefoni numbri värskendada logides sisse Kliendi SalonLife'i kontole või saates vastava info klienditoe aadressile info@salon.life. Kui Kliendi e-posti aadress või mobiiltelefoni number muutub kehtetuks, võib SalonLife järeldada, et Kliendi konto on passiivne ja Kliendile ei ole seega võimalik teenust osutada, kuni Ettevõttele ei edastata kehtivad kontaktandmeid.

11

Kahtlane tegevus: Kui SalonLife’il on põhjust uskuda, et Kliendi konto on seotud pettuse, kuritegudega või seaduste rikkumisega või kontole on juurdepääs ebaseaduslikult või on muul viisil seotud mingi kahtlusega (kas kannatanu või toimepanija või muul viisil) võib SalonLife konto või mõne kontoga seotud õiguse peatada või külmutada. Ilma et see piiraks eelpoolmainitut, nõustub Klient, et Klient ei tohi:

11.1.

Kasutada meie Platvormi viisil, mis võiks segada, kahjustada, negatiivselt mõjutada või takistada teistel kasutajatel täielikult nautimast meie Teenuseid või mis võib kahjustada, takistada, liigselt koormata või kahjustada mis tahes viisil meie Teenuste toimimine;

11.2.

kasutada meie teenustesse pääsemiseks või andmete väljavõtmiseks robotit, makrot või muid vahendeid või liideseid, mida me ei paku või ei ole heaks kiitnud;

11.3.

kasutada või proovida kasutada teise kasutaja kontot ilma volituseta;

11.4.

kõrvale hoida sisu filtreerimise meetoditest, mida me kasutame või üritada ligi pääseda teenustele, millele Kliendil pole juurdepääsuõigust;

11.5.

kasutada kolmandate osapoolte rakendusi, mis interakteeruvad meie teenustega ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta;

11.6.

kasutada SalonLife Platvormi kaupade müümiseks või teenuste osutamiseks, mis kuritarvitavad lapsi, õhutavad vihakuritegevusi või rassismi, toetavad terrorismi, õhutavad diskrimineerimist või rikuvad inimõigusi või on vastuolus heade kommete või muude seaduse sätetega.

11.7.

esitada vale, ebatäpset või eksitavat teavet; ning

11.8.

julgustada või kutsuda kolmandaid isikuid osalema mis tahes käesoleva jao kohaselt keelatud tegevuses.

12

Autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused:

12.1.

Kui me ei ole teisiti öelnud, siis kõik autoriõigused ja muud intellektuaalse omandi õigused, kogu sisu ja muud materjalid, mis on meie veebisaidil või pakutakse seoses Teenusega, sealhulgas, kuid mitte ainult, SalonLife logo ja kõik kujundused, tekst, SalonLife turundusmaterjalid, graafika, pildid, info, andmed, tarkvara, helifailid, muud failid ning nende valik ja paigutus (“SalonLife Materjalid”) on SalonLife’i omand ja neid kaitsevad Eesti Vabariigi intellektuaalomandi seadused, rahvusvahelised autoriõiguse seadused ja muud intellektuaalomandi õigused.

12.2.

SalonLife ei nõua intellektuaalomandi õigusi mis tahes sisu ega andmete osas, mille Klient on üleslaadinud või lisanud Teenusele. Kõik Kliendi poolt teenusele lisatavad andmed või Kliendi konto kasutajad säilitavad oma esialgse omandiõiguse.

12.3.

Ettevõte annab käesolevaga Kliendile Teenuse kasutamiseks isikliku mitteülekantava mitte-ainuõigusliku litsentsi (litsents). Klient ei tohi lepingust tulenevaid õigusi kolmandatele isikutele anda. Käesolev Litsents on mõeldud selleks, et võimaldada Kliendil teenust osutada ja kasutada Ettevõtte poolt pakutavat teenust vastavalt Lepingus lubatud viisil ja Ettevõtte poolt kättesaadavaks tehtud viisil.

12.4.

Klient annab Ettevõttele tasuta litsentsi Kliendi veebisaidi avalikuks näitamiseks Teenuse reklaammaterjalides. Klient nõustub, et Teenuse osutamisel võib Ettevõte edastada või levitada Kliendi kohta käivat infot avalike võrkude kaudu. Klient tõendab ja garanteerib, et Kliendil on kõik õigused ja volitused eespool nimetatud litsentsi andmiseks.

13

Kaubamärgid: "SalonLife", SalonLife logo ja muud SalonLife toote- või teenindusnimed, logod või loosungid, mis võivad meie Teenuses ilmuda, on SalonLife'i kaubamärgid ja neid ei tohi kopeerida, jäljendada ega kasutada täielikult või osaliselt ilma meie eelneva kirjaliku loata. Klient ei tohi SalonLife'i kaubamärki, toodet ega teenuse nime kasutada ilma meie eelneva kirjaliku loata, sealhulgas metaandmeid või muud salajast teksti, mis kasutab SalonLife'i mis tahes kaubamärgi, toote või teenuse nime. Lisaks on meie teenuste välimus ja tunnetus, kaasa arvatud kõik lehe päised, kohandatud graafika, nupuikoonid ja skriptid, SalonLife'i kaubamärk ning neid ei tohi kopeerida, jäljendada ega kasutada tervikuna või osaliselt ilma meie eelneva kirjaliku loata. Kõik meie Teenuste kaudu mainitud muud kaubamärgid, registreeritud kaubamärgid, tootenimed ja ettevõtete nimed või logod on nende vastavate omanike omand. Viide mistahes toodetele, teenustele, protsessidele või muule teabele, nimedele, kaubamärkidele, tootjatele või tarnijatele ei kujuta endast heakskiitu, sponsorlust ega soovitust Ettevõtte poolt.

14

Teenuse katkestamine: Me võime oma äranägemise järgi ja ilma vastutuseta Kliendi suhtes ning ilma Klienti eelnevalt teavitamata igal ajal muuta või lõpetada ajutiselt või püsivalt mis tahes osa meie teenustest.

15

Garantiide ja hüvitiste tühistamine:

15.1.

Välja arvatud juhul, kui meie poolt on kirjalikult vastupidiselt väidetud, osutatakse meie teenuseid "nagu on" ja "kui on saadaval" põhimõttel. Ettevõte sõnaselgelt ütleb lahti ja Klient loobub kõigist mis tahes liiki garantiidest, nii otsestest kui ka kaudsetest.

15.2.

Klient mõistab, et teave, mida Klient salvestab või mida meie Teenuse kaudu edastatakse, võib pöördumatult muutuda, kaduda või saada kahjustada mitmesuguste põhjuste tõttu, sealhulgas tarkvara vigade, kolmandate osapoolte poolt tehtud muudatuste, Interneti katkestuste, vääramatu jõu sündmuste või muude õnnetuste, sealhulgas kolmanda osapoolte DDoS rünnakute, planeeritud või planeerimata hoolduste või muude põhjuste tagajärjel, mis ei pruugi meie kontrolli all olla. Klient on ainuisikuliselt vastutav mis tahes informatsiooni dubleeritud koopiate varundamise eest, mida klient meie Teenuses hoiab või Teenuse kaudu edastab.

15.3.

Klient nõustub, et SalonLife ei vastuta kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest, mis võib tuleneda Kliendi poolt kolmandatele isikutele pakutavatest teenustest SalonLife’i Platvormi kaudu.

15.4.

Klient garanteerib, et Platvormi kaudu osutatakse ainult kõrge kvaliteediga teenuseid või tooteid.

15.5.

Klient nõustub kaitsma SalonLife’i, SalonLife'i töötajaid või teisi inimesi, kes on meie nimel tegutsemiseks volitatud nõuete eest ning hüvitama või kompenseerima neile tekitatud kahju (sh kohtukulusid), mis on tekitatud kolmanda isiku (või kui kolmas isik tegutseb Kliendi nimel selle kolmanda isiku) tegevusest ja/või tegevusetusest, käesoleva Lepingu rikkumisest, mis tahes seaduse rikkumisest, kolmanda osapoole õiguste rikkumisest, Kliendi SalonLife’i konto kasutamisest ja/või Teenuste kasutamisest, meie infrastruktuuri, meie veebisaidi, meie tarkvara ja meie süsteemide (sealhulgas mis tahes Teenuste osutamiseks kasutatava võrgu ja serveri).

16

Lõppsätted ja vaidluste lahendamine:

16.1.

Leping sätestab kogu kokkuleppe Kliendi ning Teenusepakkuja vahel Teenuse kasutamiseks, ning asendab täielikult kõik eelnevalt sõlmitud kokkulepped, mis puudutavad Teenuse osutamist Kliendile Teenusepakkuja poolt.

16.2.

Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seaduseid.

16.3.

Juhul kui Leping tõlgitakse teistesse keeltesse peale inglise keele ning esineb erinevusi tõlgitud versiooni ning inglise keelse variandi vahel, kohaldatakse inglisekeelset versiooni.

16.4.

Klient nõustub, et SalonLife’i ja Kliendi vahel tekkinud vaidlused, nõuded või kaebused, mis tulenevad käesolevast Lepingust või sellega seotud lepingust või mõnest muust SalonLife'i ja Kliendi vahel sõlmitud lepingust, lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel.

16.5.

Kui läbirääkimiste tulemusel siiski lahenduseni ei jõuta, pöörduvad pooled vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse.